درباره ما

Plan Icon

مدیریت سایت

  Plan Icon
 • عباس عسکری

 • متولد شهرستان پاسارگاد شهر سعادتشهر

 • عکاس و برنامه نویس تحت وب
عاشق عکاسی***و نو آوری در همه چیز
Plan Icon

مدیر فروش

  Plan Icon
 • مهدی خودسوز

 • متولد شهرستان پاسارگاد شهر سعادتشهر

 • تهیه و تولید کننده محصولات کشاورزی
عاشق میوه های لوکس***و با کیفیت
Plan Icon

مدیر خرید

  Plan Icon
 • محمد ده بزرگی

 • متولد شیراز

 • مهندس کشاورزی و دفع آفات
عاشق کامیون با بار میوه***وعاشق خرید دست اول از سر مزرعه