یافتن محصولات و سفارش ها


هندوانه
Plan Icon

حداقل سفارش هندوانه ۵ کیلو میباشد
قیمت بر مبنای ۵ کیلو است

10,000تومان مبلغ


Plan Icon

حداقل سفارش هندوانه ۵ کیلو میباشد
قیمت بر مبنای ۵ کیلو است

10,000تومان مبلغ

پرتقال محلی تو سرخ
Plan Icon

حداقل سفارش هندوانه ۵ کیلو میباشد
قیمت بر مبنای ۵ کیلو است

17,000تومان مبلغ

ملون
Plan Icon3,500تومان مبلغ

کامکوات
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon0تومان مبلغ

شمام
Plan Icon3,500تومان مبلغ

هنوانه آناناسی
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon0تومان مبلغ

چغاله بادام
Plan Icon0تومان مبلغ

چغاله زردآلو
Plan Icon18,000تومان مبلغ

کیوی
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon8,000تومان مبلغ

پرتقال نافی
Plan Icon11,800تومان مبلغ

گوجه سبز
Plan Icon22,000تومان مبلغ

لیمو ترش
Plan Icon40,000تومان مبلغ

موز
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon37,000تومان مبلغ

سیب زرد استخوانی ممتاز
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon12,000تومان مبلغ

سیب سرخ استخوانی درجه یک
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon
11,000تومان مبلغ

نارنج
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon9,000تومان مبلغ

سیب زرد استخوانی درجه دو
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon8,500تومان مبلغ

نارنگی
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon20,000تومان مبلغ

پرتقال والن سوپر
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon17,000تومان مبلغ

پرتقال والن
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon13,800تومان مبلغ

گریپ فروت
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon10,000تومان مبلغ

لیمو خارگی (سنگی)
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon17,000تومان مبلغ

توت فرنگی فله
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon30,000تومان مبلغ

توت فرنگی بسته ای
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon

این محصول بسته ای میباشد
8,000تومان مبلغ

انار شیرین
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon0تومان مبلغ

لیمو شیرین
Plan Icon11,000تومان مبلغ

انار میخوش (دو مزه)
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon0تومان مبلغ