یافتن محصولات و سفارش ها


کلم قرمز
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon4,000تومان مبلغ

کلم سفید(پیچ)
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon4,000تومان مبلغ

گوجه فرنگی
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon3,000تومان مبلغ

خیارسبز
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon9,000تومان مبلغ

فلفل دلمه رنگی
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon12,000تومان مبلغ

فلفل دلمه سبز
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon9,000تومان مبلغ

کلم گل
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon4,000تومان مبلغ

سیب زمینی درجه یک
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon5,500تومان مبلغ

سیب زمینی 2
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon3,000تومان مبلغ

قارچ سفید دکمه ای
پس از سفارش مقدار قابل تغییر است
Plan Icon29,000تومان مبلغ

هویج
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon7,500تومان مبلغ

کلم سر
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon3,500تومان مبلغ

بادمجان
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon4,000تومان مبلغ

کدو
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon8,000تومان مبلغ

کلم بروکسل (بروکلی)
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon5,000تومان مبلغ