مشتریان گرامی میوه سرای مرکزی

در این مرکز دستکش یکبار مصرف جهت استفاده برای خرید میوه مهیا می باشد

لطفا به محض ورود دستکش بپوشید

میوه سرای مرکزی  سلامتی را برای همشهریان گرامی آرزومند استMonday, March 9, 2020

« برگشت